Rekisteriseloste ja tietosuoja

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 23.5.2020

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

 • Kulmala Mirva tmi
 • Y-tunnus
 • Mirva Kulmala
 • Airikinportti 2 A 2
 • 21410 Vanhalinna
 • rahahuoli (at) gmail.com

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

 • Henkilötietolain §19 mukainen asiakarekisteri
 • Rahahuoli uutiskirje (sähköpostilista)

Rekisteriin liittyvät sivustot

Kuka, mitä ja kenelle?

Tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä viitataan usein käyttäjään. Käyttäjällä tarkoitetaan sivuistoilla käyviä henkilöitä, asiakkaita, erilaisille kursseille tai webinaareihin tai muihin niitä vastaaviin tapahtumiin osallistuvia henkilöitä. Tai erilaisiin kilpailuihin tai arvontoihin osallistuvia henkilöitä, yhteisöjä tai yrittäjiä.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavilla tavoilla:

 • asiakassuhteen ylläpitoon, hoitamiseen tai kehittämiseen
 • mielipide- ja markkinatutkimusten tekemiseen
 • tuotteiden ja palveluiden markkinointi, sekä tilastointi ja analysointi
 • palveluiden toteuttaminen

Rekisteri koostuu tässä mainittujen sivustoiden, ilmaisten materiaalien tilaamisen sekä tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin, sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Tiedotamme käyttäjää sivuston ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys voi lähettää sähköpostin välityksellä myös  suoramarkkinointi,- suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia tai muita näihin rinnastettavia lähetyksiä.

Sinusta kerättävät tiedot

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Rekisteröitymistiedot
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonnan tai kilpailun vastaukset, peruutustiedot
 • Sivuston käyttäjien sähköpostiviestit
 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
 • Käyttäjän käyttötiedot. Esimerkiksi sivut ja postaukset, joilla vierailet, sekä linkkien klikkaukset

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi poistua ja poistaa tietonsa rekisteristä milloin haluaa. Poistumistiedot löytyvät kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki voi olla joko suomen- tai englanninkielinen (unsubscribe/poistu listalta). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta käyttäjä saattaa poistumisesta huolimatta saada viestejä muilta sähköpostilistoilta, joita poistuminen ei ole koskenut. Mikäli käyttäjä haluaa poistua samanaikaisesti kaikilta listoilta, voi hän ottaa yhteyttä sähköpostitse rahahuoli(ay)gmail.com.

Maksuliikenteen tiedot

Maksujen välittäjänä toimii Bambora (nettisivuillamme) ja Holvi (Holvin verkkokaupassa). Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin, vaan jäävät maksujenvälityksen toteuttavan yrityksen tietoihin.

Peruutusehto

Kuluttajalla ei ole Suomen kuluttajansuojalain mukaista 14 päivän vaihto- ja palautusoikeutta, koska kyseessä on tuote, jonka asiakas saa käyttöönsä välittömästi. 

Kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen ehto peruuttaa kauppa 14 päivän kuluessa ostoksesta. Kuluttajalla ei ole kuitenkaan oikeutta peruuttaa digitaalisen tuotteen ostoa sen jälkeen, kun yritys on aloittanut digitaalisen tuotteen toimittamisen.

Hyväksymällä nämä ehdot, hyväksyt, että peruutusehto poistuu samalla hetkellä, kun yritys aloittaa tuotteen toimittamisen. Mikäli et hyväksy yllä mainittuja ehtoja, tuotteiden osto tulee keskeyttää.

Yritys voi näin halutessaan, kumota tämän peruutusehdon, erikseen siitä mainitsemalla tuottetietojen yhteydessä. Kuten 14-30 päivän 100% rahat takaisin- takuu. 

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan kuuden kuukauden välein. Käyttäjien tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellista sen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

Henkilötietojen luovuttaminen

Emme luovuta rekistereihin kerättyjä tietoja yrityksen ulkopuolelle mihinkään tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa poikkeuksellisesti Suomen lakien mukaisesti viranomaisille näin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiankuulumattomilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähhköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

 • Google Forms- kyselylomakkeet
 • MailChimp sähköpostimarkkinointiohjelma

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä lataa jonkin ilmaisen tuotteen, uutiskirjeen, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen myymän tuotteen tai osallistuu muihin tarjottuihin palveluihin. Tietoa saadaan myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Suojaus

Rekisteriin sisäänpääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämisen. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät tai/ja yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi työntekijät jotka huolehtivat laskutuksesta. Rekisteriin sisäänpääsyn mahdollistava salasana vaihdetaan neljä kertaa vuodessa.

Jokaisella työntekijällä tai yhteistyökumppanilla on omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Yritys antaa käyttöoikeuden sen perusteella mikä tarve on. Yritys tarkistaa käyttöoikeudet neljä kertaa vuodessa ja lopettaa käyttöoikeuden 24 tunnin sisällä työntekijän/yhteistyökumppanin sopimuksen päättymisestä. 

Tarkistus- ja oikaisuoikeus (henkilötietolaki 26§)

Käyttäjällä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti, allekirjoitettuna osoitteella Mirva Kulmala, Airikinportti 2 A 2, 21421 Vanhalinna. Suosittelemme käyttämään tietosuojavaltuuten internet-sivuilta saatavaa lomaketta. 

Tarkastuspyynnössä tulee mainita, että tarkastuspyyntö koskee Kulmala Mirva toiminimen asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, voi käyttäjä esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Pyynnössä tulee yksilöidä tarkasti mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on käyttäjän mielestä oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

Yritys ei tarkasta käyttäjien antamien tietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi itse muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen uutiskirjeen lopussa olevien linkkien ja ohjeiden avulla. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Kaikista ponnisteluista huolimatta internetin tiedonsiirtomenetelmät tai sähköiset tallennusmuodot eivät ole täysin turvallisia. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta käyttäjälle. Mikäli yrityksen tietoon tulisi tietoturvarikkomus, ilmoittaa yritys siitä asianosaiselle käyttäjälle, jotta hän/he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. 

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä on itse vastuussa siitä, että käyttää tarpeeksi monimutkaisia salasanoja, vaihtaa ne riittävän usein ja säilyttää niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteidensa turvallisuus.

Alaikäisten turvallisuus

Yrityksen maksulliset palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Alaikäisellä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Poikkeuksena alaikäisellä on lupa käyttää palveluja, jos vanhemmat hyväksyvät palvelun käytön ja maksavat sen alaikäisen puolesta. Yritys ei tietoisesti kerää alaikäisen henkilötietoja. 

Käyttäjän oikeudet

Sivuston käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • Tiedonsaantioikeus
 • Käsittelyn rajoittamisen oikeus
 • Korjausoikeus
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
 • Tietojen siirto-oikeus

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Sivuistoilla ja sähköpostissa saattaa olla kolmansien osapuolien sivuille osoitettuja linkkejä. Linkitetyt sivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä yritys vastaa kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisällöstä tai niiden verkkosivujen sisältämistä linkeistä. 

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen sivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin tai muihin ehtoihin itse.

Evästeet

Mitä evästeitä yritys käyttää?

 • kirjautumis- ja toimintaeväste (esim. asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä)
 • analyysievästeet
 • kohdistetut – tai mainosevästeet

Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy evästeitä, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Evästeiden poistaminen

Sallimalla evästeet varmistat sivuston sujuvamman käytön. Käyttäjällä on oikeus poistaa eväste. Eväste poistetaan käyttäjän oman selaimen asetusten kautta, joihin käyttäjän tulee itse perehtyä.

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Tämän yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja, hyväksyt automaattisesti uudet tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksyisi, sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa. 

Muut mahdolliset oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli hän on tyytymätön yritykselle lähettämäänsä valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaisille. 

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostitse rahahuoli(at)gmail.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0